Szellemek

A szellem egy “elhunyt személy testetlen lelke” ami a Földön marad a halál után. Nos, ha egy lakásban, vagy egy adott helyen, furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségek vannak, pl: tárgyak fizikai beavatkozás nélkül eltűnnek, helyet cserélnek, a kutya nyugtalan, vagy ok nélkül nyüszít, éjszaka lépteket hall. Váratlanul indokolatlan rossz érzése támad, hirtelen megmagyarázhatatlan fáradtság, szorongás, vagy hideg borzongás tör Önre – akkor az adott helyen nemkívánatos, nem e világi, ártó – ártani akaró, erők vannak jelen! Az “ártás – az ártani akarás” a legritkább esetben történik fizikai téren, vagy fizikailag is látható módon. A lakásban – vagy az adott helyen tanyázó szellemek az ott tartózkodók energiájából – életerejéből “táplálkoznak”.A szellem lények célja “csak” az, hogy új testre tegyenek szert – amely szükséges ahhoz, hogy elérjék földi tartózkodásuk célját – amely sokféle lehet: pl. harag, bosszúvágy, bűnözési hajlam, vagy negatív szenvedélyek pl: alkohol, kártya, mértéktelen szexualitás – kiélése. Ugyanis a kórház és a temető, a szellemek melegágya, ezen helyeken sok itt rekedt lélek bolyong! HOGY IS KERÜLNEK IDE? 48 napjuk van a halál után az itt ragadt lelkeknek, hogy maguktól, a felmenjenek a (köztes térbe) Ha az itt ragadnak a 48.nap után is,ezután elfogy az éteri energiájuk.Ezután már csak úgy tudnak (létezni)hogy rátapadnak az auránkra és onnan szívják el az energiánkat.Évek után az elhunytak betegségeit is átvehetjük tőlük,fáradékonyabbak leszünk.

Az itt rekedt szellemek gyakorta kapcsolódnak rokonokhoz. Vannak az itt maradottak közül olyanok, akiknek tudásából hiányzik a földi lét utáni szabályok ismerete.

Az itt rekedt szellem hozzákötődik az őt marasztaló földi emberhez. Van úgy, hogy a szellem azért nem megy el, mert nem tudja, hogy mi az a fényes alagút, fényes folyosó, ami várja.

Legnagyobb megdöbbenése még is az öngyilkosoknak van, hiszen Ők maguk akarják a végüket, és leírhatatlan fájdalommal hasít beléjük a tudat, hogy öngyilkosságukat követően is örökké élnek, mivel életet csak Isten adhat, és Ő vehet el. Rádöbbennek, hogy bármikor újra leszületnek, újra abba az élethelyzetbe kerülnek, amiért véget akartak vetni életüknek. Nem kívánnak újra leszületni, de azt a személyt, akire rátapadnak, saját beteg gondolataival itatják.

A meggyilkoltak szellemei is gyakorta itt maradnak. Tudatni kívánják a gyilkosaik kilétét. Nagyon nagy energiákkal bírnak. Gyakran tárgyakat is mozgatnak.

Szellem: A szellem egy olyan elhunyt ember lelke, ki különös halált halt, és lelke azóta az élők közt kísért, általában egy olyan helyen, mely fontos volt az illetőnek földi életében. Szellemekből sok van: kopogószellem, bosszúálló szellem, vagy olyan szellem, mely figyelmezteti az embereket egy közelgő veszélyre.

Kaszás: A kaszás az ősi legendák szerint egy szellem, vagy

valamiféle hasonló természetfeletti lény, mely emberi lelkeket szállít át a túlvilágra. Eme lényt emberi szem nem látja, kivéve a leendő áldozaté, vagy halott emberé. A kaszást egyfajta medállal irányítani lehet, ezáltal parancsba adni neki, kivel végezzen.

 

 

Vámpírok

vámpír kifejezés egy nagyon összetett és sokrétű fogalmat takar. A köztudatban a vámpír szó főként egy misztikus, vérivó, emberforma lényt takar, ám hiba lenne ennyire szűk látókörűen vizsgálni a témát.  

Egyiptomban voltak vérivó istenek és istennők, szörnyek, akik embervéren éltek, és emberi áldozatokat követeltek meg. Az ókori Görögök is ismertek ilyen emberszerű démonokat, akik a vérünket szívják és betegségeket terjesztenek. Empusának hívták azt a vérivó nőstény dögöt, ami az ókori görög színművekben kísértett; ugyanígy nevezték őket lamia vagy brukolakhosz néven is. Az ajtón kopogtató vámpír hiedelme is tőlük ered a mítosz szerint, ezért szokás volt, hogy az udvarias, egyszeri kopogtatásra nem nyitottak ajtót.A régi Asszíriában az az ember, akit a halála után felelőtlenül nem temettek el rendesen, halála után vérszívóként “élt” tovább.A démonikus vérszívók, hasonlóan a lidércekhez, alakváltókhoz alapvetően nem emberi formájúak

Vámpírizmussal részben vagy egészben a Bibliában is találkozhatunk. Ebből is merítették azt az ötletet, hogy az első vámpír Káin volt, Ádám és Éva elsőszülött fia. Miután Káin megölte öccsét, Ábelt, Isten örök kárhozatra ítélte. Káin megkóstolta öccse vérét, ezért csak véren élt, így vált vámpírrá.

A vámpírok a nyakon keresztül szívják az emberi vért, azaz a legfőbb táplálékukat, amely szükséges az életben maradásukhoz. Ha bizonyos időn belül nem jutnak elegendő vérhez,legyengülnek és meghalnak. Ha egy vámpír vért szívott, két árulkodó kis sebhely marad a karon, a lábon illetve a nyakon. Ezt az éjszaka leple alatt teszik meg, és a hiedelmekkel ellentétben akárhová bejutnak. (Ha jártak ott, ha nem.) A kilétüket homály fedi, elképzelés azonban akad. Áldozatukat egy-egy vérszívás alkalmával nem ölik meg, de előfordul, hogy véletlen megkarmolják, illetve elvisznek egy hajszálat, vagy egyéb személyes dolgot. Lehet akár egy tárgy is. Ez annak a jele, hogy később még biztosan visszajönnek.